Νέο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στη Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ο ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π. χαιρετίζει την ίδρυση και λειτουργία του νέου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ως o μοναδικός επίσημος επιστημονικός σύλλογος των Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Ελλάδα, θα σταθούμε αρωγοί στην προσπάθεια του τμήματος, να προσφέρει την καλύτερη δυνατή γνώση και επιστημονική κατάρτιση στους φοιτητές του, με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, και πάντα προς το συμφέρον των πολιτών και της πολιτείας.
Σε μια περίοδο κρίσης οικονομικής, αλλά και συνάμα αξιών, όπου παρατηρείται μία συνεχής προσπάθεια, τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την κερδοφορία της εκμετάλλευσης του φυσικού και ορυκτού μας πλούτου, η ενδυνάμωση του συνόλου του στελεχιακού επιστημονικού προσωπικού, που μπορεί να προσφέρει τις γνώσεις του, προς όφελος της διατήρησης της αρχής της αειφορίας και της ισόρροπης ανάπτυξης, είναι επιβεβλημένη.

http://www.enveng.uowm.gr/

Για τον ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ