Ενημερώνουμε τους φοιτητές οτι την Παρασκευή 2/10/2015 μεταξύ 11:00 – 13:00 και την Δευτέρα 5/10/2015 11:00 – 13:00 θα γίνει διανομή του δελτίου ενεργοποίησης στο οποίο αναγράφονται οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Η διανομή θα γίνει στο γραφείο 102 (Μίγγος Μιχάλης – τηλ. 2461056607) και οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα τους για την παραλαβή των κωδικών.

Προς το παρόν η παραλαβή των κωδικών γίνεται μόνο με την φυσική παρουσία του φοιτητή.

Δείτε το σχετικό βίντεο για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε αφού παραλάβετε το δελτίο ενεργοποίησης: https://youtu.be/484y8K27qI8

Οι κωδικοί σας παρέχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι παρακάτω: