Παρακαλούνται όσοι πρωτοετείς φοιτητές δεν έχουν συμπληρώσει το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο της Στατιστικής Αρχής να προσέλθουν στη γραμματεία του τμήματος (ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών 11.00 – 13.00) για να το συμπληρώσουν, καθώς είναι υποχρεωτικό.