Το μάθημα της Φυσικής Ι, που διδάσκει ο κύριος Σουλιώτης, δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή  30/10/2015. Για την αναπλήρωση του μαθήματος θα ενημερωθείτε είτε από τον ίδιο το διδάσκοντα είτε με νέα ανακοίνωση της Γραμματείας.