Το μάθημα της 16ης Οκτωβρίου ΑΓΓΛΙΚΑ Ι δε θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής της κ. Χρηστίδου σε συνέδριο με ανακοίνωση. Η αναπλήρωση του μαθήματος της διδάσκουσας θα πραγματοποιηθεί στις 15/01/2016 τις ίδιες ώρες.