Όσοι δεν παρευρέθηκαν για να παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης ηια την πρόσβαση στην ηλεκτρονική γραμματεία (δείτε σχετική ανακοίνωση εδώ), μπορούν να παραλάβουν τους κωδικούς με αίτημα τους εξ’ αποστάσεως. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο φοιτητής να κάνει μία αίτηση σε κάποιο ΚΕΠ της περιοχής του, πιστοποιώντας το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να αναγράφει: “Επιθυμώ να λάβω στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση (email) τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική γραμματεία.”

Οι κωδικοί χρειάζονται εάν σας ενδιαφέρει να:

  1. Βγάλετε πάσο/ακαδημαϊκή ταυτότητα
  2. Να πάρετε συγγράματα / βιβλία
  3. Να ανανεώσετε την εγγραφής σας (μέσα Ιανουαρίου)

Προσοχή: Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική γραμματεία δεν σχετίζονται με την εγγραφή του φοιτητή. Ένας φοιτητής μπορεί να είναι γραμμένος και χωρίς να έχει πάρει τους κωδικούς αυτούς. Χρειάζονται συνήθως όταν ένας φοιτητής φοιτά κανονικά στο τμήμα. Σε περίπτωση μετεγγραφής ο φοιτητής θα βγάλει νέους κωδικούς στη σχολή που θα πάει.

Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Μηχανογράφησης τηλ. 2461056607