Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν την αίτηση μέλους και να την προσκομίσουν στη βιβλιοθηκάριο, κυρία Ειρ. Καγιαβά., ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση της βιβλιοθήκης θα λάβετε απο την κυρία Καγιαβά κατά την κατάθεση της αίτησής σας.