Την Παρασκευή 6/11/2015 (15:00-17:00) και την Τετάρτη 11/11/2015 (17:00-19:00) θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα της Φυσικής που δεν πραγματοποιήθηκαν την εβδομάδα 26–30/10/2015.

Ο διδάσκων
Εμμ. Σουλιώτης