Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τη Δευτέρα 30/11/2015 και από ώρα 8:30πμ – 12:00 πμ οι υπηρεσίες της Γραμματείας δεν θα είναι διαθέσιμες λόγω συντήρησης και παραμετροποίησης του κεντρικού υπολογιστή.

Οι υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες ούτε για τους φοιτητές.