Σας ενημερώνουμε ότι το παραπάνω μάθημα θα αναπληρωθεί την :
ΤΡΙΤΗ 1/12/2015, 17:00 – 19:00, για τα δυο Τμήματα: ΤΜΜ και ΤΜΠ. στην Αίθουσα 109.

Η αναπλήρωση θα γίνει για να αναπληρωθούν οι 2 ώρες μαθήματος που χάθηκαν, τη Δευτέρα 30/11 (12:00 – 14:00), λόγω της Γενικής Συνέλευσης του φοιτητικού συλλόγου.