Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το αριθμ. 38/29-12-2015 έγγραφο του Σωματείου Άγιος Βασίλειος που αφορά σε χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης του Σωματείου στους φοιτητές.