Σας διαβιβάζουμε συνημμένα Προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μηχανική Πετρελαίου» που οργανώνει η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017