Ενδιαφέρεστε να κάνετε το δικό σας επιχειρηματικό βήμα στη δημιουργία ή προώθηση πολιτιστικών ή άλλων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στη δημιουργικότητα ή την καλλιτεχνία σας; Έχετε μια καταπληκτική ιδέα που θα μπορούσε να αλλάξει τις υπάρχουσες πρακτικές ή να δημιουργήσει νέες σε τομείς του πολιτισμού, της τέχνης και της δημιουργικότητας (creatives industries); Σας ενδιαφέρει η αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την τέχνη, τον πολιτισμό, τη σωματική ευεξία, το βιομηχανικό σχεδιασμό προϊόντων, κλπ, χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητα σας και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών; Αν ναι, κάντε αίτηση στη Θερινή Ακαδημία CREA στη Σύρο για να αποκτήσετε σημαντικές γνώσεις σχετικά με την επιχειρηματική δράση και την αξιοποίηση καινοτομιών σε αυτούς τους τομείς. Στην Θερινή Ακαδημία CREA θα αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες που μπορείτε να εφαρμόσετε για να ξεκινήσετε άμεσα την δική σας επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω διαδικασιών start-up. Η Θερινή Ακαδημία CREA περιλαμβάνει θέματα όπως: η εφαρμογή του design thinking στη σχεδίαση προϊόντων και υπηρεσιών, μεθοδολογίες και τεχνικές για τη σχεδίαση νέων προϊόντων/υπηρεσιών, δημιουργία επιχειρηματικού μοντέλου, θέματα χρηματοδότησης αρχικού σταδίου, προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και στρατηγικές εμπορικής αξιοποίησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://us12.campaign-archive2.com/?u=a99330571e4faf6cb4daa25fc&id=53577562db&e=eda47b70d6