Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.isicgreece.gr. Μέσα από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα μπορείτε να εκδώσετε τη διεθνή φοιτητική ταυτότητα ISIC, η οποία προσφέρει εκπτώσεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αίτηση γίνεται online. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης της κάρτας και τα οφέλη στους φοιτητές, μπορείτε να απευθυνθείτε στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα: ISIC GREECE – HIMALAYA STUDENT TRAVEL – Φιλελλήνων 4 – Πλατεία Συντάγματος, τηλ. 2103232915.