Ανακοίνωση 

Το παρακάτω αρχείο περιλαμβάνει το πρόγραμμα μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017:
course-schedule-env-winter-16-17-6 [.pdf] – Ενημέρωση: 30/9/2016 12:00

Σας ενημερώνουμε πως μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα. Να ελέγχετε τακτικά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας για πιθανές αλλαγές.

Από τη Γραμματεία