Ανακοίνωση

Από τη Δευτέρα 03-10-2016 οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να περάσουν από τη γραμματεία για να παραλάβουν το δελτίο ενεργοποίησης (προσωπικός κωδικός) και 2 βεβαιώσεις σπουδών ο καθένας. Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής, να τα προσκομίσουν για να λάβουν τον κωδικό τους και τις βεβαιώσεις σπουδών.

Δείτε το σχετικό βίντεο για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσετε αφού παραλάβετε το δελτίο ενεργοποίησης με τους κωδικούς πρόσβασης: https://youtu.be/484y8K27qI8

Με τον κωδικό σας θα κάνετε αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα στην ιστοσελίδα: http://academicid.minedu.gov.gr/

Στο εξής η επικοινωνία με τη γραμματεία για αιτήσεις, απορίες, ερωτήσεις, διευκρινήσεις θα γίνεται κατά βάση ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική επικοινωνία θα χρησιμοποιείται το ιδρυματικό σας e-mail του Πανεπιστημίου και όχι το προσωπικό σας. Σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα θα αναγράφετε το Α.Ε.Μ. και το όνομά σας. Αν θέλετε, να προσέλθετε στη γραμματεία, να γνωρίζετε ότι θα δέχεται τους φοιτητές τις ώρες 11.00-13.00.

Επίσης, μπορείτε να ανατρέξετε στην παρακάτω ιστοσελίδα για πληροφορίες σχετικά με τα πρώτα βήματά σας στο Τμήμα και στο Πανεπιστήμιο.

Συχνές ερωτήσεις για προωτοετείς

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη γραμματεία.