Ανακοίνωση

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες

έχει ενεργοποιηθεί το πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή των δηλώσεών σας. Παρακαλούμε οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου να δηλώσετε τα μαθήματα του εξαμήνου σας ή και όσα μαθήματα έχετε αφήσει από το προηγούμενο χειμερινό εξάμηνο και να πατήσετε «αποστολή», ώστε να καταχωρηθεί η δήλωσή σας και να αποθηκευτεί στο πληροφοριακό σύστημα. Μπορείτε να δηλώσετε μαθήματα από 04-10-2016 ως τις 15-10-2016.

Οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου δεν χρειάζεται να προβούν σε καμιά ενέργεια, καθώς έχουν δηλωθεί τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο από τη Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία