Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη στις 05/04/2017 το μάθημα «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία» δεν θα πραγματοποιηθεί για προσωπικούς λόγους της διδάσκουσας. Θα ειδοποιηθείτε έγκαιρα με νέα ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής του μαθήματος.

Η διδάσκουσα
Δρ. Ιωάννα Αλεξανδροπούλου