Το Ι.Κ.Υ. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 κατ’ ελάχιστον 3685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ της χώρας. Οι συγκεκριμένες υποτροφίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα.

Η έναρξη της υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Απριλίου 2017.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) και η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

Λεπτομέρειες για την προκήρυξη και για τη διαδικασία μπορείτε να λαμβάνετε από την ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) ή στα τηλέφωνα 210 3726357, 210 3726358, 210 3726360, 210 3726300.

Εδώ θα βρείτε το δελτίο τύπου του Ι.Κ.Υ.: Υποτροφίες ΙΚΥ 2016-17