Αγαπητοί φοιτητές

γνωρίζετε πως το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου. Σας παρακαλούμε να τηρείτε την απαγόρευση, επειδή με το νόνο 4419/2016 προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για όλους τους υπεύθυνους και κυρίως για τους χρήστες καπνού και συναφώνπροϊόντων.

Επισυνάπτουμε το νόμο: Ν. 4419/2016

Ευχαριστούμε για την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας.