Αγαπητοί φοιτητές

ανακοινώνουμε το πρόγραμμα διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018.

Λόγω των συνδιδασκαλιών με τα άλλα δύο τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και του πλήθους των εκτάκτων διδασκόντων είναι πιθανό να προκύψουν αλλαγές στο πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο παρακαλούμε να ελέγχετε τις νεότερες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος .

Το πρόγραμμα διδασκαλίας θα το βρείτε στο αρχείο: 2017-18_Χειμερινό εξάμηνο

Από τη Γραμματεία