Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να συμμετέχουν στην ομάδα Volley της Πολυτεχνικής Σχολής, μπορούν να το δηλώσουν στη Γραμματεία του τμήματος μέχρι 31 Οκτωβρίου 2017.

Από τη γραμματεία