Αγαπητοί Φοιτητές
Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων ορίζεται η Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018.