Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος 6ου εξαμήνου “Ανάλυση Κινδύνου και Ασφάλεια Μεγάλων Συστημάτων” θα γίνεται την Τετάρτη 10.00-12.00 (αιθ.2). Η ώρα διδασκαλίας για την Τρίτη παραμένει ίδια.

Από τη Γραμματεία