Προς τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου

Μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές θα πραγματοποιηθούν  αναπληρώσεις του μαθήματος «ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»
Τετάρτη 28/2 : 5μμ-7μμ
Τετάρτη 7/3 : 5μμ-7μμ
Τετάρτη 14/3 : 5μμ-7μμ
Τετάρτη 21/3 : 12μμ – 8μμ (διπλό μάθημα)
Τετάρτη 28/3 : 5μμ-7μμ

Από τη Γραμματεία