Αγαπητοί φοιτητές

Παραθέτουμε το πρόγραμμα δοκιμαστικής διδασκαλίας υποψηφίων μελών ΔΕΠ του τμήματος για τη θέση του Καθηγητή με γ.α.”Μηχανική διεργασιών στερεών και αερίων αποβλήτων”.

Πρόγραμμα διαλέξεων

1) Παπαοικονόμου Κατερίνα: Δευτέρα 05/02/18, 12.30μ.μ

2) Χαχλαδάκης Ιωάννης: Δευτέρα 05/02/2018, 14.00μ.μ.

3) Τάγαρης Ευθύμιος: Πέμπτη 08/02/2018, 12.00μ.μ.

4) Καλογιάννης Κων/νος: Παρασκευή 09/02/18, 12.00μ.μ.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της Πολυτεχνικής του ΠΔΜ, Μπακόλα και Σιαλβέρα γωνία, ΤΚ50132 Κοζάνη, α’όροφος αιθ.106

Παρακαλούμε να παρακολουθήσετε και να συμμετέχετε ενεργά στις δοκιμαστικές διδασκαλίες στα πλαίσια της αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων.