Αγαπητοί φοιτητές

Όποιος ανασφάλιστος φοιτητής ενδιαφέρεται να εκδώσει ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, παρακαλούμε να απευθύνεται στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης.

Συγκεκριμένα, σας αναφέρουμε συνοπτικά τα ακόλουθα βήματα:

  1. Το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων ελέγχει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η ΗΔΙΚΑ εάν ο φοιτητής είναι ασφαλισμένος ή όχι.
  2. Εάν δεν είναι ασφαλισμένος τότε θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος 2 αιτήσεις, οι οποίες σας επισυνάπτονται και οι οποίες θα παραλαμβάνονται από εσάς. Την 1η αίτηση θα την πρωτοκολλείτε.
  3. Ο φοιτητής θα πρέπει να σας προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση.

Evrwpaiki karta asfalisis

FEK t.A_38_2018

Aitisi Evrwpaikis Kartas Asfalisis

Aitisi_Kartas_Asfalisis

Από τη Γραμματεία