Προς τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου

Το προγραμματισμένο για την Πέμπτη 08-03-18 μάθημα “Μηχανική Ποιότητας Αέρα” αναβάλλεται λόγω κωλύματος του διδάσκοντος. Η ημερομηνία αναπλήρωσης θα οριστεί με νέα ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία