Αξιότιμοι διδάσκοντες της Πολυτεχνικής Σχολής,  Αγαπητοί φοιτητές

Σας γνωστοποιούμε ότι στα πλαίσια της διαδικασίας εκλογής μέλους ΔΕΠ στο τμήμα, με γ.α. “ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ”, θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές διδασκαλίες από όσους υποψήφιους εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

Προς ενημέρωσή σας, παραθέτουμε το πρόγραμμα των δοκιμαστικών διδασκαλιών.

Πρόγραμμα

1) Πλάκας Κων/νος: Τρίτη 13/03/18, 12.15-13.45

2) Σκλαρή Στέλλα: Τρίτη 20/03/18, 12.00-13.30

3) Καπαγιαννίδης Αναστάσιος: Τρίτη 27/03/18, 12.00-13.30

4) Πεκρίδης Γεώργιος: Τρίτη 27/03/18, 15.00-16.30

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της Πολυτεχνικής του ΠΔΜ, Μπακόλα και Σιαλβέρα γωνία, ΤΚ50132 Κοζάνη, α’όροφος αιθ.106

Από τη Γραμματεία