Χορήγηση υποτροφιών από την Κίνα σε Έλληνες φοιτητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, προς ενημέρωση όλων των φοιτητών.

Σύνδεσμος: Χορήγηση Υποτροφιών-1