Αγαπητοί φοιτητές

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earinou_2017-18_2.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη νέα παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι η διανομή συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 08 Ιουνίου 2018.