ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Για το μάθημα: ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το μάθημα της Δευτέρας, 1η Οκτωβρίου 2018, αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί στις 05.10.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00-18:00 στους προγραμματισμένους χώρους.

Για τυχόν αλλαγές θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση και ενημέρωση.

Ο Διδάσκων

Κωνσταντάς Γεώργιος