Αγαπητοί φοιτητές

Την επόμενη εβδομάδα αναβάλλεται η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1ο εξάμηνο: Αρχές Περιβαλλοντικής Μηχανικής

3ο εξάμηνο: Θερμοδυναμική

5ο εξάμηνο: Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Εργασιών

7ο εξάμηνο: Θαλάσσια βιο-γεωχημεία, Διαχείριση Αγρο-βιομηχανικών Αποβλήτων, Αρχές Ωκεανογραφίας, Οικολογική Μηχανική, Εξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων, Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

Για την έναρξη διδασκαλίας των ανωτέρω μαθημάτων θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία