ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του α΄εξαμήνου του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ότι τα εργαστήρια του μαθήματος ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 την αντίστοιχη ώρα που κάθε φοιτητής έχει εγγραφεί (Παρασκευή 14:00-16:00 ή 16:00-18:00). Για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου αλλαγές τμημάτων δεν θα πραγματοποιηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι:

* Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική.

** Όσοι φοιτητές δεν παρακολουθήσουν το εργαστήριο ΔΕΝ θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

*** Όσοι φοιτητές διαθέτουν εργαστηριακή ποδιά να την έχουν μαζί τους.

 

Εκ του εργαστηρίου