Το μάθημα “Υδραυλική” 5ου εξαμήνου μόνο για την τρέχουσα εβδομάδα θα διδαχθεί ως εξής:

Τετάρτη, 31-10-2018, ώρα 17.00-21.00, Κτίριο Αργυροκάστρου

Από τη Γραμματεία