Το μάθημα “Φυσική Ι” 1ου εξαμήνου για την τρέχουσα εβδομάδα θα διδαχθεί ως εξής:

Η διδασκαλία της Τετάρτης θα γίνει 18.00-20.00 αντί 14.00-16.00

Η διδασκαλία της Πέμπτης θα γίνει 09.00-11.00 αντί 14.00-16.00

Από τη Γραμματεία