Τα μαθήματα “Εξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων” και “Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων” δε θα πραγματοποιηθούν την τρέχουσα εβδομάδα λόγω συμμετοχής των φοιτητών στο συνέδριο SAFE KOZANI 2018. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν σύμφωνα με νέα ενημέρωση.

Από τη Γραμματεία