Δημοσιεύεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου “Φυσικοχημικές Διεργασίες Επεξεργασίας Αγροβιομηχανικών Αποβλήτων – Βιομάζας προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας” του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΤΜΠ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης 24/2018 της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» (αρ. πρόσκλησης 24/2018)

Σχετικό αρχείο: https://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2018/10/314_TMP_oristikos_fysikoximikes_diergasies.pdf