Αγαπητοί φοιτητές,

από τη Δευτέρα 08-10-18 θα μπορείτε να παραλαμβάνετε τις Κάρτες Σίτισης από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 11.00-13.00. Εάν δεν προσέλθετε μέχρι 31-10-18 δικαιούχος θα είναι ο πρώτος επιλαχών.

Λίστα δικαιούχων φοιτητών: Σίτιση_ΤΜΠ_Δικαιούχοι

Από τη Γραμματεία