ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Τα εργαστήρια του μαθήματος Προγραμματισμός για Μηχανικούς  (1ο εξάμηνο), της Δευτέρας 26 Νοεμβρίου 2018 αναβάλλονται για την

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 ώρα 9-11 (και τα δύο εργαστήρια μαζί) στην αίθουσα 1 λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα.

 

Ο διδάσκων

Χ. Γρομπανόπουλος