Τα ανωτέρω μαθήματα θα εξεταστούν ως εξής:

Εδαφομηχανική: Δευτέρα 11-02-19, ώρα 3-6, Αργυροκάστρου

Διαχείριση φυσικών καταστροφών: Δευτέρα 11-02-19, 6-9, Αργυροκάστρου