Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία Σίτισης «ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ» παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες σε όσους φοιτητές δε δικαιούνται δωρεάν κάρτα σίτισης:
α) 2,50 € για κάθε γεύμα ή δείπνο
β) Εβδομαδιαία κάρτα (από Δευτέρα έως Κυριακή) πλήρους σίτισης, αντί του ποσού των 15,00 €
γ) Εβδομαδιαία κάρτα (από Δευτέρα έως Κυριακή) μεσημεριανής σίτισης, αντί του ποσού των 15,00 €
δ) Εβδομαδιαία κάρτα (από Δευτέρα έως Κυριακή) βραδινής σίτισης, αντί του ποσού των 15,00 €
ε) Μηνιαία κάρτα αξίας 80,00 € (από την 1η έως την 30ή ή 31η του εκάστοτε μήνα)
Για την έκδοση των παραπάνω καρτών οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στα φοιτητικά εστιατόρια Κοζάνης και Φλώρινας αντίστοιχα.

Σχετικό αρχείο: https://uowm.gr/wp-content/uploads/2019/01/Anakoinwsi_Prosfores-Sitisis_TOP-KRAFT_2018-2019.pdf