Την Παρασκευή 18.1.2019, ώρα 16.00-20.00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “Υδραυλική” στην αίθουσα 2 του κτηρίου επί της Μπακόλα & Σιαλβέρα

Από τη Γραμματεία