Την Τρίτη 22/1/2019 το μάθημα «Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας Θερμότητας» θα πραγματοποιηθεί  στην αίθ. 109 επί της οδού Μπακόλα και Σιαλβέρα στις 15:00-17:00.

Από τη Γραμματεία