Αγαπητοί φοιτητές

Σας γνωρίζουμε το αριθ. πρωτ. 50/28-12-2018  έγγραφο του Σωματείου “ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ” που αφορά στη χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης Φοιτητών για το έτος 2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος της Παναγιώτας Κοντίδου. 

Σχετικό: