Αγαπητοί φοιτητές,

τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2018-2019 ξεκίνησαν τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου.

Ανακοινώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων για τους φοιτητές του 2ου,  4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου ξεκίνησαν στις 18 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 3 Μαρτίου 2019. Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά.

Δε θα δοθεί παράταση στις δηλώσεις μαθημάτων. Φοιτητής που δεν θα υποβάλλει δήλωση δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στις εξετάσεις.

Ο μέγιστος αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων είναι 10 ανά εξάμηνο.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών οι φοιτητές στο 4ο και 5ο έτος θα πρέπει να δηλώσουν 8 μαθήματα επιλογής συνολικά και στα δύο έτη εκ των οποίων μέχρι 3 από τα μαθήματα που διατίθενται από τα άλλα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής.

Συμβουλευτείτε τον Οδηγό Σπουδών 2018-2019

Από τη Γραμματεία