Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ H

ΗΠΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το μαθήματα των Ήπιων και Νέων Μορφών Ενέργειας θα ξεκινήσουν στις 28/2/2019 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Τα μαθήματα την εβδομάδα 18/2 έως 22/2 θα αναπληρωθούν σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Ο διδάσκων

Εμμ. Σουλιώτης