Αγαπητοί φοιτητές, 

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr//files/Dianomi_Earinou_2018-19.pdf) του
Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων
για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την
Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθεί
την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019.
Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών
θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019.
Υπενθυμίζεται ότι δικαιούστε να παραλάβετε
συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα
οποία έχετε συμπεριλάβει κατά το τρέχον
εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων σας.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες
μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο
Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου
(http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Από τη Γραμματεία