Σήμερα 6/3/2019 το μάθημα “Οικονομικά του Περιβάλλοντος” αναβάλλεται λόγω έκτακτης ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή του θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.