Αγαπητοί φοιτητές του 6ου εξαμήνου

Κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία του Τμήματος, το μάθημα “Ανάλυση Περιβαλλοντικού Κινδύνου” που αναβλήθηκε την 28/2/2019 θα αναπληρωθεί την Τρίτη 5/3/2019 και ώρες 16:00 – 20:00 στο Κτήριο Αργυροκάστρου (δεδομένου ότι το μάθημα του κ. Λιώλιου μετατέθηκε για Τετάρτη). Παρακαλώ ενημερώστε και όσους συμφοιτητές σας δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στο μάθημα μέσω e-class.

Ευχαριστώ

Βασίλης Πρωτονοτάριος